Φάκελος Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,9 MW της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» στην Αγόργιανη του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας.

ΦΑΚΕΛΟΣ της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» – ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε