Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.ΟΙΚ.Σ.) έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκαν απο αυτές του Ν.4281/2014(ΜΕΡΟΣ ΣΤ) και του Ν.4389/2016(ΜΕΡΟΣ ΙΒ)

Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.ΟΙΚ.Σ.)  έτους 2016

Ν.3213-31-12-2003

 Ν-4281-ΦΕΚ-160-8-8-2014

Ν-4389-ΦΕΚ-94-27-5-2016

Ν-4396-8-6-2016

Ν-4409_2016

Ν-4425_2016

2579-_-30-11-2015-ΦΕΚ-ΤΥΠΟΣ-κ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΔΠΚ

Σχολιάστε