Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Πατήστε εδώ για να “κατεβάσετε” το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε