Π.Ε.Φωκίδας: Πρόσκληση για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικές)

ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΑΝΟΔΙΟ 2017-ΕΠΑΝ DOC

Σχολιάστε