Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.137910/3188/23-6-2017(ΣΟΧ1/2017) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017)

Πατήστε εδώ να καταβάσετε τον πίνακα προσληπτέων.

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε τον πίνακα απορριπτέων.

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης.

Σχολιάστε