Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την Ανακοίνωση.

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το παράρτημα ΣΟΧ – προσθηκη ΑΜΕΑ.

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης ΣΟΧ 6.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Σχολιάστε