Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: Άδεια Εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο Βιοτεχνίας Μεταποίησης και Συσκευασίας Αλιευμάτων με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία “Α. ΝΤΟΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”

Πατήστε εδώ νακατεβάσετε το αρχείο.

Σχολιάστε