Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ:Άδεια εγκατάστασης λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης σε μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων για ανακύκλωση – κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) – διαλυτήριο οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) , με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία “ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε.”

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το αρχειο.

Σχολιάστε