Π.Ε.Βοιωτίας: Ανακοίνωση υπ.αριθμ. ΣΟΧ 04/2017 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

ΣΟΧ 4-2017 ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Σχολιάστε