Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση αυτοψίας ΧΑΛΚΟΡ Βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων Α.Ε.

4531 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΧΑΛΚΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ