Π.Ε.Βοιωτίας:Υπεύθυνη δήλωση συνέχισης λειτουργίας-Αφοι Ευαγ.Φραγκάκη ο.ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Σχολιάστε