Π.Ε.Βοιωτίας:Περίληψη επιβολής προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/2013 και της Υ.Α. Α2-718/31-07-2014

Περίληψη επιβολής προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/2013 και της Υ.Α. Α2-718/31-07-2014

Σχολιάστε