Πρόσκληση στην 36η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36 2-10-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ