Πρόσκληση της 2ης Συνεδρίασης (Ειδικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Πρόσκληση 2ης _Ειδικής_ Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ