Πρόσκληση στην 47η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 18η Δεκεμβρίου 2017, στα Ψαχνά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας

Πρόσκληση στην 47η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ