Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση για το έτος 2017 του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Φωκίδας (Σ.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ).

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση για το έτος 2017