Πρόσκληση στην 23η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/ 26-6-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ