Πρόσκληση στην 22η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22 19-6-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ