Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1η 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ