Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε 1ης, 2ης ,7ης& 8ης ειδικότητας Α και Β ομάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1Η,2Η ΚΑΙ 7Η ΕΙΔ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΑΜΙΑ