ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe – RCIA»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_RCIA