Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση-για-συγκρότηση-11-μελούς-ΠΣΕΚ_ΩΛΣΤ7ΛΗ-ΦΓΡ

Σχολιάστε