Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Ιουλίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 25 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 25, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Ιουλίου 2017

Σχολιάστε