Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Μαΐου 2017, Αριθμός Πρακτικού 16 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 16, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Μαΐου 2017

Σχολιάστε