Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 24ης Απριλίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 14 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14,ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗς ΤΗς 24-04-2017 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΤΕ

Σχολιάστε