ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) του έργου «Υφιστάμενος Υποσταθμός 150 kV/MT Καρύστου» με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Σχολιάστε