ΠΕ Ευβοίας: Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του Ν. 4177/2013(ΦΕΚ Α΄173) και της Απόφασης Α2-718 (ΦΕΚ Β΄2090/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών», στην κ. Άννα Φούτρα

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.