ΠΕ Ευβοίας: Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α΄173) και της υπ΄αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης (ΦΕΚ 2983/Β΄30-08-2017) από τη Δ/νση Ανάπτυξης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.