ΠΕ Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης για την µονάδα παραγωγής υφασµάτων , για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του λόγω επέκτασης του µηχανολογικού εξοπλισµού µε αναγγελία, κατ’ εφαρµογή των άρθρων19 και26 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ143Α/ 17-06-11) και της Υ.Α. 12684/92/2014. (Κ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ& ΥΙΟΙ ΕΠΕ ADAMS ETAMIN ΚΑΜΒΑΔΕΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΑΥΤΟΨΙΑΣ_Κ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ ADAMS ETAMIN ΚΑΜΒΑΔΕΣ

Σχολιάστε