ΠΕ Βοιωτίας:Έκθεση Αυτοψίας για την βιοµηχανία ανακύκλωσης πλαστικών με την επωνυµία : « Κ .ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ µε δ . τ . Κ . ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α . Ε . ».

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ  «Κ . ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ µε δ . τ . Κ . ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α . Ε .»

Σχολιάστε