Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική ανακοίνωση

Σχολιάστε