Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 1ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 13ης Φεβρουαρίου 2017 της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2017

Σχολιάστε