Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης(Τακτικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης(Τακτικής)