Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2017

Σχολιάστε