Ορθή Επανάληψη ως το 41ο θέμα και το 45ο, Αριθμός Πρακτικού 25 της συνεδρίασης της 10ης Ιουλίου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣΦ07ΛΗ-ΠΨ9)

Σχολιάστε