ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ Ν.Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΡ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕΠ 766 ΚΑΙ ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 2009ΕΠ76600014

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σχολιάστε