Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Νοέμβριο 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Νοέμβριο 2017

Σχολιάστε