Δελτίο Tύπου της 19ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο Τύπου -19ης συνεδρίασης