Δελτίο Τύπου της 15ης(Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο_Τύπου_15ης_συνεδρίασης