Δελτίο Τύπου της 16ης(Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο_Τύπου της 16ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας