Δελτίο Τύπου Εξεταστικής Επιτροπής Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις εξετάσεις της 07 & 08/11/2017

2c-(17.11.07 & 08)-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΩΝ-signed

Σχολιάστε