Δελτίο Τύπου για εξετάσεις ηλεκτρολόγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΩΝ