Αριθμός Πρακτικού 41, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6ης Νοεμβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 41, Πρακτικά συνεδρίασης -αποφάσεις της 6ης Νοεμβρίου 2017