Αριθμός Πρακτικού 32, Πρακτικά Συνεδρίασης και Αποφάσεις της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017