Αριθμός Πρακτικού 29, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Αυγούστου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 29 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σχολιάστε