Έκτακτη ενημέρωση – Μεταβολή τόπου επόμενων συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι, οι επόμενες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου (ειδική για τον Προϋπολογισμό έτους 2017 και τακτική) θα διεξαχθούν στη Λαμία αντί του Ορχομενού Βοιωτίας,

στην ίδια προκαθορισμένη και γνωστή σε όλους σας ημερομηνία, ήτοι Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016.

Η ανωτέρω μεταβολή, η οποία έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα, κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω τεχνικών προβλημάτων μη δυνάμενων να αντιμετωπιστούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Με νέα Απόφαση του Σώματος θα οριστεί η νέα ημερομηνία συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στον Ορχομενό Βοιωτίας, σε χρόνο μεταγενέστερο από την 5η Δεκεμβρίου 2016.

Για τη Γραμματεία

Χαράλαμπος Κασαράς

ΠΕ Διοικητικού