Έκθεση επιθεώρησης κατ’ εφαρµογή των άρθρων 19 και 26 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ143Α/ 17-06-11).

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ

Σχολιάστε