Έγκριση 4ης διόρθωσης κτηματολογίου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας». Αρ. Έργου : ΣΑΕΠ 766 και Κωδ. Έργου : 2014ΕΠ76600005

Έγκριση 4ης διόρθωσης κτηματολογίου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας»

Σχολιάστε