Έγκριση 3ης διόρθωσης κτηματολογίου για την κατασκευή του έργου:«Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας».Αρ.Έργου:ΣΑΕΠ 766 και Κωδ.Έργου:2014ΕΠ76600005

ΕΓΚΡΙΣΗ_3ΗΣ_ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ_ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ_ΚΟΜΒΟΥ_ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Σχολιάστε