Έγκριση 1ης διόρθωσης κτηματολογίου για την κατασκευή του έργου-Κατασκευή Γέφυρας Κωσταλεξίου Ν.Α.Φθιώτιδας

Έγκριση 1ης διόρθωσης κτηματολογίου για την κατασκευή του έργου-Κατασκευή Γέφυρας Κωσταλεξίου Ν.Α.Φθιώτιδας

Σχολιάστε